Gezondheid & Veiligheid

Bij omgevingstemperatuur is de emissie van bitumen minimaal. Door de fysische eigenschappen van bitumen moet het echter over het algemeen worden gehanteerd en toegepast op hogere temperaturen. Onder deze omstandigheden kan bitumen emissies uitstoten. Eurobitume hecht zeer veel waarde aan het minimaliseren van de beroepsmatige blootstelling van werknemers aan bitumen-emissies. Eurobitume heeft een permanente commissie gewijd aan Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Deze commissie heeft een groot aantal richtlijnen gepubliceerd ter bevordering van een veilige omgang met bitumen in de gehele keten.

Eurobitume is toegewijd aan het bevorderen van industrie-brede normen voor veiligheid, gezondheid en het milieu. Ons doel is een voortdurende verbetering van de omgang met en het transport, de opslag en de recycling van bitumen door middel van een breed scala aan activiteiten en initiatieven, waaronder:

  • Het opstellen en verspreiden van best practices en gedragscodes
  • Het bevorderen van veiligheids- en milieustandaarden
  • Het evalueren van apparatuur en techniek om ervoor te zorgen dat de best mogelijke veiligheidspraktijken worden nageleefd
  • Het verstrekken van advies over wetswijzigingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu
  • Het beoordelen en interpreteren van nieuw onderzoek over de gezondheids- en veiligheidsaspecten van het werken met bitumineuze materialen

Meer informatie over gezondheid, veiligheid en milieu in relatie tot bitumen kunt u vinden in onze sectie Veiligheid, Gezondheid en Milieu (HSE).

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.