Destillatie

In dit proces wordt ruwe olie verhit tot temperaturen tussen 300 en 350 graden Celsius om de lichtere fracties te scheiden van de niet-kokende componenten (atmosferisch residu). De lichtere fracties worden afgetapt en getransporteerd naar een andere raffinaderij processen. Om de laatste resten van de lichtere fracties te verwijderen en thermische omzetting van de moleculen te voorkomen wordt het atmosferisch residu vervolgens in een vacuümdistillatie-eenheid geplaatst; door de lagere druk gaat het kookpunt omlaag waardoor ongewenst thermisch kraken van de moleculen wordt voorkomen. De druk en temperatuur binnen het vacuümproces bepalen de hardheid van het residu en daarmee het type geproduceerde bitumen.

De smeermiddel- en bitumencomponenten uit ruwe olie kunnen ook zonder aantasting van hun chemische structuur van elkaar worden gescheiden door het gebruik van specifieke oplosmiddelen. Afhankelijk van het gebruikte oplosmiddel – propaan of butaan – kunnen verschillende typen bitumen worden verkregen. Door controle van de variabelen in het vacuümdestillatieproces kunnen bitumina met verschillende hardheidsgraden worden geproduceerd. Penetratie en verwekingspunt zijn de twee fundamentele kenmerken om bitumensoorten die worden geproduceerd volgens technische specificaties te definiëren.

Bitumen kan verder worden veranderd door er lucht bij verhoogde temperaturen doorheen te blazen om zo de fysische eigenschappen te wijzigen voor specifieke toepassingen. Afhankelijk van de mate van oxidatie kunnen op deze wijze twee soorten bitumina worden geproduceerd: geblazen bitumen en geoxideerd bitumen. Geoxideerd bitumen wordt gebruikt voor dakbedekking terwijl geblazen bitumen wordt gebruikt voor wegenbouw en voor enkele speciale dakbedekkingstoepassingen.

Geoxideerd bitumen heeft een speciale consistentie bij kamertemperatuur en een elasticiteit die bepaalt hoe het reageert op spanning. Het oxidatieproces verhoogt de stijfheid en het verwekingspunt van het bitumen en wijzigt substantieel een aantal belangrijke fysische eigenschappen. Het variëren van de lengte van de oxidatie of van het luchtblaasproces verandert de impact van de reactie en leidt tot verschillende eindproducten.

Productie

 

 

Blenden

 

 

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.