Veilige Omgang

Bij Eurobitume hechten we veel belang  aan veiligheid en betrouwbaarheid in elke fase van de “life-cycle” van bitumen. Van raffinage, vervoer, toepassing tot recycling en eventuele afvalverwerking. Veilige gebruiksprocedures zijn een essentieel onderdeel van deze aanpak en minimaliseren de risico’s voor werknemers en het publiek.Omdat bitumen wordt opgeslagen, vervoerd en gebruikt bij hoge temperaturen brengt heet bitumen bepaalde inherente risico’s met zich mee. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen gezondheidsrisico's echter tot een minimum worden beperkt.

Volg de onderstaande links voor meer informatie over de verschillende aspecten van onze richtlijnen voor een veilig gebruik.

Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen bieden informatie over bekende gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s en geven passende maatregelen om alle bekende risico's te verminderen. Hoewel bitumen niet is geclassificeerd als een schadelijke stof bieden bitumenleveranciers hun klanten op vrijwillige basis veiligheidsinformatiebladen aan om bij te dragen aan een veilig gebruik op de werkplek.

Om het veilige gebruik  van bitu men te bevorderen biedt Eurobitume verschillende publicaties met informatie voor alle partijen die betrokken zijn bij het transporteren en het gebruik van bitumineuze producten.

U vindt de aangepaste richtlijnen „Veilig Werken met Bitumen“ hier.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Richtlijnen Veilige Aflevering

Lees de Richtlijnen Veilige Aflevering voor uw land voor alle relevante veiligheidsinformatie en regelgeving die u nodig hebt. Minimaliseer de risico’s en voorkom ongelukken door onze best practice documenten te volgen. Kom meer te weten

Bij een ongeval:
Brandwondenkaarten

Zelfs als u alle veiligheidsrichtlijnen opvolgt en alle relevante risico’s heeft geminimaliseerd zit een ongeluk nog steeds in een klein hoekje. Voor een bitumenbrandwond kan de juiste eerste hulp een wereld van verschil maken. Kom meer te weten

Richtlijnen Veilig Gebruik

Veilige operationele procedures kunnen het best worden aangeleerd door middel van training. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen hier bewust van blijft. Onze Richtlijnen Veilig Gebruik bieden in één oogopslag alle belangrijke informatie, beschikbaar in uw lokale taal. Kom meer te weten

ADR Voorschriften voor Chauffeurs

Europese richtlijnen voor het veilig vervoer van gevaarlijke goederen maken de verantwoordelijkheden duidelijk waaraan elke betrokken partij moet voldoen. Lees meer over wat dit betekent in uw land

Belading, Opslag en Verwerkingstemperatuur

De hoge gebruikstemperatuur van bitumenproducten leidt tot een aantal specifieke uitdagingen voor degenen die ermee moeten werken. Deze richtlijnen geven informatie voor belading en opslag als ook veilige maximale verwerkingstemperaturen.
Kom meer te weten