Belading, Opslag en Verwerkingstemperatuur

Beladingscompatibiliteitsmatrix:

Speciaal ontworpen voor bitumendistributeurs biedt deze grafiek een praktische leidraad voor verwisselen van lading of het opnieuw beladen van tankwagens. Er moet daarbij rekening worden gehouden met effecten van de vorige lading op de classificatie van het produkt. Download

Maximale Veilige Verwerkingstemperatuur:

Op basis van een analyse van veiligheidsoverwegingen, zoals vlampunt en blootstelling aan bitumendamp, heeft Eurobitume een lijst opgesteld van de voorgestelde maximale veilige verwerkingstemperaturen voor bitumen. Deze temperaturen zijn vastgesteld door middel van algemeen goede operationele ervaringen en zijn in overeenstemming met het Energy Institute Model Code of Safe Practice, Deel 11. Download

Veilige Opslag:

Als bitumen wordt oververhit dan kan dit een ernstig effect hebben op de eigenschappen van het materiaal en de bruikbaarheid beïnvloeden. Oververhitting kan ook leiden tot de ophoping van afzettingen in de opslagtank en verhoogde emissies. Daarom moet bitumen worden bewaard bij een temperatuur die ten minste 30 °C onder zijn vlampunt ligt.

De bitumen-industrie raadt de volgende maximale opslag- en gebruikstemperaturen aan:

  • Wegenbouwbitumen ≤ 200 °C
  • ndustriële bitumen ≤ 230 °C

Mocht u nog vragen hebben over veilige opslag, dan helpen Eurobitume en uw bitumenleverancier u graag verder.

Al onze Veiligheids documenten zijn beschikbaar via onze webpagina “Publicaties

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.