Richtlijnen Veilige Aflevering

Om het veilige gebruik  van bitu men te bevorderen biedt Eurobitume verschillende publicaties met informatie voor alle partijen die betrokken zijn bij het transporteren en het gebruik van bitumineuze producten. We hebben Richtlijnen Veilige Aflevering opgesteld voor een aantal verschillende regio’s met daarin voor elk land relevante informatie over regelgeving en veiligheid. Al deze richtlijnen omschrijven duidelijk de verantwoordelijkheden van alle partijen die betrokken zijn bij het transport van bitumen en bevatten ook een overzicht van “best practices” samengesteld door lokale specialisten binnen onze Eurobitume-ledenorganisaties.

Op basis van ervaringen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn deze richtlijnen, zoals hieronder weergegeven, beschikbaar in de lokale taal. Naast Europese regelgeving en ADR-voorschriften bevatten de meeste nationale edities ook een extra hoofdstuk over eventuele relevante lokale regelgeving.

De informatie omvat onder meer:

  • Basisvoorwaarden voor een afleverlocatie Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Uitrusting van een aflevertruck
  • Gebruik en onderhoud van opslagtanks en bijbehorende leidingen
  • Procedures voor afleveren
  • Vergunningen voor het lozen van bitumen
  • Training op het gebied van gebruik en transport
  • Advies over de behandeling van bitumenbrandwonden
  • Locatie- en leveringsaudits
  • Risicoanalyse

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hieronder een lijst met de Richtlijnen Veilige Aflevering die momenteel beschikbaar zijn. Alle documenten zijn te downloaden.

Standaard Europese Editie

Deze Engelstalige editie bevat algemene richtlijnen voor Europa als geheel en verwijst naar bestaande EU-wetgeving op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en het Milieu. Gebruikers dienen deze te vergelijken met lokale regelgeving en voorwaarden, en dienen eventuele nog ontbrekende specifieke nationale vereisten toe te voegen.
Download Standaard Europese Editie

Benelux

Deze Frans- en Nederlandstalige Richtlijnen Veilige Aflevering bevatten een sectie waarin uitgebreid wordt ingegaan op verschillende aanvullende nationale eisen die van toepassing zijn in België, Nederland en Luxemburg. Een vragenlijst ontworpen voor gebruik in combinatie met de Benelux-gids is ook beschikbaar in beide talen. Deze Excel-tool kan helpen om het afleveringsproces in overeenstemming te brengen met de aanbevolen richtlijnen.
Download Franse Richtlijnen
Download Franse gids
Download Nederlandse Richtlijnen
Download Nederlandse gids

Frankrijk

Dit Franstalig document geldt alleen voor Frankrijk omdat de bepalingen die het bevat alleen van toepassing zijn op specifieke Franse regelgeving.
Download Franstalige Richtlijnen

Duitsland

Dit Duitstalige document geldt alleen voor Duitsland omdat de bepalingen die het bevat alleen van toepassing zijn op specifieke Duitse regelgeving.
Download Duitstalige Richtlijnen

Noorwegen

Dit is de standaard Europese editie, vertaald in het Noors.
Download Noorse gids

Portugal

Deze Richtlijnen Veilige Aflevering in het Portugees bevatten een sectie met specifieke aanvullende nationale eisen voor Portugal.
Download Portuguese gids

Spanje

Deze Richtlijnen Veilige Aflevering in het Spaans bevatten een sectie met specifieke aanvullende nationale eisen voor Spanje.
Download Spaanse gids

Zwitserland

Beschikbaar in het Frans of Duits (Zwitsers), bevatten deze Richtlijnen Veilige Aflevering een sectie met specifieke aanvullende nationale eisen voor Zwitserland.
Download de Duitse versie
Download de Franse versie