CE-markering

De CE-markering (Conformité Européenne) is het symbool van de Europese Economische Ruimte (EER) om conformiteit aan geharmoniseerde Europese normen aan te duiden. Middels de CE-markering verklaart de producent dat een product voldoet aan alle wettelijke eisen behorende bij deze normen. De CE-markering is geïntroduceerd in 1985 en is verplicht voor een aantal productgroepen binnen de EER (de 28 lidstaten van de EU plus de EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) plus Zwitserland en Turkije. Voor producten gemaakt binnen de EER is de fabrikant verantwoordelijkheid voor de naleving van alle CE-normen; voor ingevoerde producten is dat de importeur.

Bitumineuze bindmiddelen zijn onderhevig aan geharmoniseerde Europese normen en moeten een CE-markering dragen als de producten conformeren aan klassen binnen de volgende specificaties:

  • Wegenbouwbitumen (EN 12591)
  • Harde wegenbouwbitumen (EN 13924-1)
  • Multigrade wegenbouwbitumen (EN 13924-2)
  • Kationische bitumineuze emulsies (EN 13808)
  • Cutback en vloeibitumen (EN 15322)
  • Polymeergemodificeerd bitumen (EN 14023)

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.