Bitumennormen

Het hebben van algemeen aanvaarde (geharmoniseerde) Europese normen werkt in het voordeel van alle partijen in de bitumenindustrie. Deze normen stellen bestekschrijvers in staat om voor elke toepassing of voor elk eindgebruik het meest geschikte bitumineuze bindmiddel te selecteren. Ze elimineren commerciële en technische belemmeringen voor de handel tussen EU-lidstaten en bieden zowel de EU-markt als de markt daarbuiten een reeks gemeenschappelijke referentie-instrumenten. Tevens vergemakkelijken de normen de communicatie van technische- en veiligheidsgegevens zowel op Europees als lokaal niveau.

Herziening Product Normen

Het CEN herzieningsproces voor de norm voor wegenbouwbitumen (EN 12591) is in 2015 begonnen en de CEN Enquiry voor de herziene EN12591 in de zomer van 2016. De noodzakelijke wijzigingen om te voldoen aan de CPR (Construction Products Regulation) zijn ook opgenomen. In 2017 zal het uiteindelijke concept van de herziene EN12591 opgaan voor „Formal Vote“.


Het Systematische Herzieningsproces voor de norm voor polymeer-gemodificeerd bitumen (EN 14023) vond plaats in 2015; een meerderheid van de CEN leden stemde voor herziening. De eerste aanzet voor de herziening is gestart in 2016.

Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation)

De eisen van de Europese Verordening Bouwproducten van de Europese Unie (Construction Products Regulation, CPR), waar ook bitumen onder valt, is in werking sinds 1 juli 2013. CPR vervangt de eerdere „Construction Products Directive“ (CPD).

Om leden te helpen met de voorbereiding van de implementatie van CPR heeft Eurobitume een taskforce ingesteld om te adviseren over de verschillen tussen CPD en CPR en de acties die noodzakelijk zijn in verband met CPR. Het document ‘De implementatie van CPR voor Bitumineuze Bindmiddelen voor Wegenbouw’ gaat nadrukkelijk in op de veranderingen voor fabrikanten, vooral wat betreft de nieuwe Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP) en de vereisten voor CE-markering. Dit document is exclusief beschikbaar voor leden van Eurobitume.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Prestatiegerelateerde Specificaties

Deze specificaties beschrijven de eigenschappen van de bitumineuze bindmiddelen zodanig dat ze een indicatie geven van de relatieve prestaties voor essentiële producteigenschappen. Dit soort specificaties kan verschillen van specificaties gebaseerd op empirische eigenschappen. Lees meer...

CEN

CEN (Comité Européen de Normalisation - het Europees Comité voor Normalisatie) is opgericht in 1975 door de verschillende nationale normalisatie-instellingen binnen de Europese Economische Gemeenschap en de leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (met uitzondering van Liechtenstein, dat geen CEN-lid is) met als doel het bevorderen van een grensoverschrijdende open markt voor de uitwisseling van goederen en diensten middels de ontwikkeling van gemeenschappelijke specificaties. Lees meer...