Hoe CEN werkt

CEN maakt gebruik van een systeem van formele processen om te komen tot EN-normen; de verantwoordelijkheden worden gedeeld tussen:

33 Nationale Leden
De nationale normalisatie-instellingen van de 28 EU-lidstaten plus 3 EVA-landen (IJsland, Noorwegen en Zwitserland), Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de specialisten met expertise die afkomstig zijn uit ieder van de deelnemende landen:

 • Stemmen voor en implementeren Europese Normen (EN) als nationale normen in hun eigen land; verspreiden en promoten deze Europese Normen terwijl tegelijkertijd eventuele conflicterende bestaande nationale normen worden verwijderd.
 • Stellen de delegaties samen voor de Technische Comités door het identificeren van de aanwezige expertise in elk land.
 • Dragen zorg voor de secretariaten van de commissies.
 • Financieren meer dan 50 procent van het werk.
 • Worden op hun beurt grotendeels gefinancierd door de industrie, door de verkoop van normen en middels overheidssubsidies.

Geassocieerde Leden
Breed gedragen Europese organisaties die specifieke sectoren van de industrie, consumenten, milieubewegingen, werknemers en kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen. Eurobitume, EAPA (European Asphalt Paving Association) en FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories) zijn geassocieerde leden van de Technische Commissies die toezicht houden op het normalisatieproces voor bitumen en asfalt.

 • Verbinden zich aan het “promoten” van CEN en Europese normalisatie.
 • Nemen deel aan de Algemene Vergadering (zonder stemrecht).
 • Nemen zitting in de Raad van Bestuur wanneer beleidszaken worden besproken.
 • Nemen zitting in de Technische Commissie en alle andere technische overlegorganen.
 • Ontvangen alle relevante documentatie en informatie, met inbegrip van ontwerp-normen.

Het CEN Management Centre - gevestigd in Brussel.

 • Beheert de stroom van documenten, bevordert de soepele verwerking van de vele nieuwe en herziene normen die elk jaar worden aangeboden en draagt er tevens zorg voor dat alle regels correct worden nageleefd.

Normen worden opgesteld door Technische Commissies (TC) die bestaan uit vertegenwoordigers die zijn genomineerd door hun nationale normalisatie-instelling (of geassocieerde ledeninstelling). Werkgroepen (WG) stellen concept normen op die ter goedkeuring worden aangeboden aan de TC; Het werk wordt uitgevoerd in de Werkgroep of in project gerelateerde expertise groepen, de zogenaamde Task Groups (TG’s) die aan de betreffende Werkgroep rapporteren. CEN/TC336 Bitumineuze bindmiddelen heeft twee WG’s: WG1: Bituminous Binders for Paving, en WG2: Fluxed Bitumen and Bituminous Emulsions.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Normen