Position Paper Prestatiegerelateerde Specificaties

De eerste generatie bitumennormen (EN 12591 wegenbouwbitumen, EN 14023 polymeer-gemodificeerd bitumen en EN13924 hard wegenbouwbitumen) wordt gebruikt in de meeste Europese landen. De Eurobitume Task Force PRS heeft een position paper opgesteld met daarin samengevat haar positie over de volgende generatie van prestatiegerelateerde specificaties. Een aantal van de belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Een nieuwe specificatie is alleen vereist voor reologisch 'complexe' bitumina zoals polymeer-gemodificeerde en harde bitumina.
  • Voor reologisch ‘eenvoudige’ bitumina zoals EN 12591 zijn geen nieuwe specificaties nodig omdat de bestaande testmethoden kunnen worden beschouwd als voldoende prestatiegerelateerd.


Er is een  overzicht opgesteld van bitumen-testmethodes die kunnen worden overwogen voor toekomstige specificatiedoeleinden. De resultaten hiervan zijn samengebracht in het Eurobitume Data Collection rapport dat u hieronder kunt vinden. Deze Data Collection is recent uitgebreid met additionele data sets ontvangen van CEM leden. Het Data Collection rapport is daarna overhandigd aan CEN/TC336-

Bekijk of download het Eurobitume PRS position paper hier.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.