Onderzoek en ontwikkeling

Elk jaar investeert de bitumenindustrie substantieel in onderzoek en ontwikkeling zodat wetenschappers en technici nieuwe toepassingen kunnen vinden voor geraffineerd bitumen, met name wat betreft polymeer-gemodificeerde bitumenmengsels. Ter bescherming van werknemers in de industrie vindt onderzoek plaats om veiligheids- en milieustandaarden te verbeteren en worden nieuwe testmethoden ontwikkeld om dit product dat we elke dag gebruiken te karakteriseren.

De vraag naar betere wegoppervlakken neemt toe en door nieuwe types asfaltmengsels groeit de vraag naar gemodificeerde bitumineuze bindmiddelen met sterk verbeterde eigenschappen. Bitumina voor wegenbouwdoeleinden worden gespecifieerd in EN 12591. De karakteristieken in EN 12591 hebben betrekking op de prestaties van deze bindmiddelen in asfaltmengsels en de relatie tussen elke gemeten eigenschap en de prestaties van het asfalt zijn goed bekend.Voor deze standaard worden traditionele testmethoden gebruikt die al decennia oud zijn.

Anderzijds worden bindmiddelen die gebruik maken van polymeer-gemodificeerd bitumen of hard bitumen gerangschikt onder de reologisch complexe bindmiddelen. Voor deze bindmiddelen zijn meer complexe testmethoden nodig; complexe bindmiddelen staat daarom centraal in de voortgaande discussie over de volgende fase van de Europese normen. Eurobitume heeft een position paper opgesteld over dit onderwerp gebaseerd op ongeveer 60.000 systematisch verzamelde datapunten van 146 verschillende bitumineuze bindmiddelen.

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.